RainbowBiz CIC

Menter Gymdeithasol yn Sir y Fflint

Menter gymdeithasol ydy RainbowBiz CIC wedi’i lleoli yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Rydyn ni’n cefnogi rhai o aelodau’r gymuned yn Sir y Fflint sydd wedi’u hymyleiddio fwyaf. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy alluogi a grymuso’n gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau, drwy ddathlu pobl, a gwneud pethau sy’n wahanol ac yn ddiddorol gyda’r gymuned leol.

RainbowBiz CIC Community Volunteers

RainbowBiz CIC

Menter Gymdeithasol yn Sir y Fflint

Menter gymdeithasol ydy RainbowBiz CIC wedi’i lleoli yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Rydyn ni’n cefnogi rhai o aelodau’r gymuned yn Sir y Fflint sydd wedi’u hymyleiddio fwyaf. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy alluogi a grymuso’n gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau, drwy ddathlu pobl, a gwneud pethau sy’n wahanol ac yn ddiddorol gyda’r gymuned leol.

Cymryd Rhan

Ymunwch â’n Prosiectau

Cerdded Er Lles

Cerdded Er Lles

Grŵp cerdded wythnosol sy’n gwbl agored i bawb ei fynychu, gan gynnwys y rhai sy’n defnyddio cymorth symud, yn cynnwys cadeiriau olwyn a sgwteri. Ymunwch â ni ar deithiau cerdded bendigedig o amgylch ardal Glannau Dyfrdwy ac i ymweld â rhai o’n llefydd agored hyfryd. Bydd lluniaeth ar gael ond gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer yr awyr agored.

Cost £5 y pen, am ddim i ofalwyr.
Yn cyfarfod bob dydd Mawrth am 10am tan 12pm.

Digging Deeside Allotment Plot

Garddio’r Glannau

Mae’r grŵp hwn yn cyfarfod yn yr awyr agored yn Rhandiroedd Mill Lane y tu ôl i Ganolfan Gwaith Shotton rhwng mis Mawrth a Hydref, ac yn Queensferry rhwng mis Tachwedd a Chwefror. Mae’r prosiect garddio cymunedol wythnosol hwn yn cynnig sgiliau garddio sylfaenol, sgiliau bywyd a’r cyfle i wneud ffrindiau newydd. Yn bwysicaf oll, mae’r prosiect yn cynnig lle diogel i gyfarfod â phobl o’r un anian â chi.

Cost £5 y pen, am ddim i ofalwyr.
Yn cyfarfod bob dydd Mawrth rhwng 1pm a 3pm.

Friday Online Social Zoom

Nos Wener Gymdeithasol Ar-lein

Criw o bobl o’r un anian o bob cwr o’r byd yn dod at ei gilydd ar-lein drwy Zoom. Mae’r digwyddiad cymdeithasol wythnosol hwn yn cynnwys cwis, sgwrs a llawer o hwyl.

Volunteer Socials Projects

Digwyddiadau Cymdeithasol i Wirfoddolwyr

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi. Yn y gorffennol cawsom barti Nadolig poblogaidd, gyda gemau, disgo a charioci, a bwyd bendigedig wrth gwrs. Rydyn ni hefyd wedi cynnal nifer o bartïon gwisg ffansi ac mae digwyddiad Calan Gaeaf yn un o’r ffefrynnau, pan fydd pawb yn rhoi gwisg ffansi.

RainbowBiz Hippy Shop Logo

Cefnogwch Ein Prosiectau

Pan fyddwch chi’n prynu unrhyw beth o’n siop ar-lein, bydd 100% o’r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi yn ein menter gymdeithasol.

RainbowBiz Hippy Shop Logo

Cefnogwch Ein Prosiectau

Pan fyddwch chi’n prynu unrhyw beth o’n siop ar-lein, bydd 100% o’r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi yn ein menter gymdeithasol.

Y Bobl a Gefnogwn

Fel sefydliad sy’n rhoi gwerth ar y bobl a gefnogwn, mae RainbowBiz CIC yn aml yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau cymdeithasol ar achlysuron arbennig drwy gydol y flwyddyn, ac mae hynny’n hybu cydlyniad cymunedol ac yn rhoi synnwyr o le a pherthyn i bawb yn y sefydliad.

Digwyddiadau i Ddod

Cymryd Rhan

Mae RainbowBiz CIC, sy’n Fenter Gymdeithasol yn Sir y Fflint, bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ac unigolion yn y gymuned sydd ag amrywiaeth o sgiliau er mwyn sicrhau bod tîm cynaliadwy o bobl o’r un anian sydd eisiau rhannu syniadau, rhedeg gwahanol brosiectau a chodi arian er lles y gymuned leol.

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw ran o’n gwaith.