Art Workshops

Arts Council of Wales – Art Workshops

We are absolutely delighted to have worked with the Arts Council of Wales and Flintshire County Council on a fantastic Art Workshops project which was delivered over the Easter period in time for the North East Wales Diversity Festival Parade.

 

The workshops provided local schools and groups the opportunity to work with professional artists Ben & Jude on creating a Welsh dragon which featured in the festival parade on Saturday 30 April 2016 and other local events around Flintshire.

 

Further workshops also produced artwork in the form of giant flowers and bi-lingual signs which were used around the festival site and on other community projects throughout the year.

 

Many thanks to Flintshire County Council and the Countryside Ranger Service for their support with this project.

 

If you would like further details about this project, please contact Sarah on 07759 753 473 or email us.

 

Cyngor Celfyddydau Cymru – Gweithdai Celf

Rydym yn hollol wrth ein bodd I fod yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Y Fflint ar brosiect Gweithdai Celf gwych, a fydd yn cael eu cyflwyno dros gyfnod y Pasg mewn pryd ar gyfer yr Orgymdaith Gŵyl Amrywiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Bydd y gweithdai yn darparu ysgolion lleol a grwpiau y cyfle i weithio gyda artistiaid proffesiynol Ben a Jude ar creu ddraig Cymreig a fydd yn ymddangos yn y orymdaith ŵyl ar ddydd Sadwrn 30 Ebrill 2016 a digwyddiadau lleol eraill dros Sir Y Fflint.

 

Gweithdai ychwanegol bydd yn creu gwaith celf ar ffurf blodau enfawr ac arwyddion dwyieithog a fydd yn cael ei ddefnyddio o amgylch safle’r ŵyl ac ar brosiectau cymunedol eraill drwy gydol y flwyddyn.

 

Os hoffech gael rhagor o fanylion am y prosiect hwn, cysylltwch â Sarah ar 07759 753 473 neu e-bostiwch.

Flintshire County Council Logo

Project Outcome

We are extremely proud to say that this project was a fantastic success and not only did we use the artwork in our festival, but many of the pieces are still being used at other events. So far, our festival flowers have been used in a local community garden to brighten up a green space. The festival signs are currently displayed on our community gardening project Digging Deeside.

Finally, the festival dragon, who has now been named Dai the Diversity Dragon, has been used in a local primary school during their Global Citizenship Week, by a high school during a sponsored charity walk and as a display in a local park visitor centre.

Members Taking Part with Digging Deeside

Here you can see the artwork being created, by local school pupils and members of the community:

The following are just some of the innovative ways in which we have used the artwork to promote art in a positive way: