Cymryd Rhan

Ymunwch â’n Prosiectau

Cerdded Er Lles

Cerdded Er Lles

Grŵp cerdded wythnosol sy’n gwbl agored i bawb ei fynychu, gan gynnwys y rhai sy’n defnyddio cymorth symud, yn cynnwys cadeiriau olwyn a sgwteri. Ymunwch â ni ar deithiau cerdded bendigedig o amgylch ardal Glannau Dyfrdwy ac i ymweld â rhai o’n llefydd agored hyfryd. Bydd lluniaeth ar gael ond gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer yr awyr agored.

Cost £5 y pen, am ddim i ofalwyr.
Yn cyfarfod bob dydd Mawrth am 10am tan 12pm.

Digging Deeside Allotment Plot

Garddio’r Glannau

Mae’r grŵp hwn yn cyfarfod yn yr awyr agored yn Rhandiroedd Mill Lane y tu ôl i Ganolfan Gwaith Shotton rhwng mis Mawrth a Hydref, ac yn Queensferry rhwng mis Tachwedd a Chwefror. Mae’r prosiect garddio cymunedol wythnosol hwn yn cynnig sgiliau garddio sylfaenol, sgiliau bywyd a’r cyfle i wneud ffrindiau newydd. Yn bwysicaf oll, mae’r prosiect yn cynnig lle diogel i gyfarfod â phobl o’r un anian â chi.

Cost £5 y pen, am ddim i ofalwyr.
Yn cyfarfod bob dydd Mawrth rhwng 1pm a 3pm.

Nos Wener Gymdeithasol

Nos Wener Gymdeithasol Ar-lein

Criw o bobl o’r un anian o bob cwr o’r byd yn dod at ei gilydd ar-lein drwy Zoom. Mae’r digwyddiad cymdeithasol wythnosol hwn yn cynnwys cwis, sgwrs a llawer o hwyl.

Dolen Zoom ar gyfer nos Wener am 7

ID y Cyfarfod: 905 566 491
Yn cyfarfod bob nos Wener ar-lein rhwng 7pm a 9pm.
Am ddim, croesewir cyfraniadau ariannol yma:
Volunteer Socials Projects

Digwyddiadau Cymdeithasol i Wirfoddolwyr

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol i’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi. Yn y gorffennol cawsom barti Nadolig poblogaidd, gyda gemau, disgo a charioci, a bwyd bendigedig wrth gwrs. Rydyn ni hefyd wedi cynnal nifer o bartïon gwisg ffansi ac mae digwyddiad Calan Gaeaf yn un o’r ffefrynnau, pan fydd pawb yn rhoi gwisg ffansi.

YN YR ARCHIF

Ein Digwyddiadau Blaenorol

Dathlwch Wirfoddolwyr gyda Pride

Gwyliau Holistaidd a Chrefftau Meddwl, Corff, Enaid

Roedd RainbowBiz CIC yn gyfrifol am gynnal y Gwyliau Meddwl, Corff, Enaid, a gydnabuwyd yn genedlaethol, ac a gynhaliwyd bum gwaith y flwyddyn yn y Theatr leol yn yr Wyddgrug. Bu nifer enfawr o bobl yn cefnogi’r digwyddiadau hyn, gan gynnwys dros 50 o fasnachwyr rheolaidd, a thros 1,500 o ymwelwyr ym mhob gŵyl.

Art Workshops Project

Gweithdai Celf

Mae hwn yn un o’r nifer o brosiectau cymunedol untro mae RainbowBiz CIC wedi’u cyflwyno yn y blynyddoedd diwethaf.

Crëwyd dwsinau o flodau ac arwyddion gŵyl, yn ogystal â’n pyped parêd bendigedig, Dai Draig Amrywiaeth.

Dathlwch Wirfoddolwyr gyda Pride

Dathlwch Wirfoddolwyr gyda Pride

Fel sefydliad sy’n hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth, mae’n teimlo’n addas ein bod ni’n sgrinio’r ffilm boblogaidd Pride. Yn arbennig wedi i ni ddysgu bod un o’n gwirfoddolwyr yn ferch yn y byd go iawn i Hefina Headon, un o’r prif gymeriadau yn y ffilm.

Arty Folk Project

Grŵp Celf a Chyfeillgarwch

Prosiect creadigol a hwyliog sy’n cyfarfod bob dydd Iau ac yn helpu llawer o bobl i ddod dros unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Tuesday Online Social

Dydd Mawrth Cymdeithasol Ar-lein

Mae’r grŵp hwn yn cyfarfod bob dydd Mawrth am 2pm drwy Zoom. Mae’r digwyddiad cymdeithasol wythnosol hwn ar gyfer aelodau’r Prosiect TG a chaiff ei ariannu drwy garedigrwydd Sefydliad Steve Morgan.