National Lottery Community Fund Logo

Garddio’r Glannau

Pwy Ydyn Ni?

Mae Garddio’r Glannau’n brosiect garddio cymunedol yn Sir y Fflint sy’n cyfarfod bob dydd Mawrth rhwng 1pm a 3pm. Mae croeso i bawb ymuno â ni.

 

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. I gael rhagor o fanylion am Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ewch i: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about 

 

Mae Garddio’r Glannau yn brosiect garddio sy’n rhedeg yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Rydyn ni’n cefnogi rhai o aelodau mwyaf bregus y gymuned sydd eisiau dysgu sgiliau newydd a mwynhau bod allan yn yr awyr iach gyda phobl eraill o’r un anian. Caiff yr holl offer, cyfarpar a lluniaeth eu darparu. Codir tâl o £5.00 y pen am bob sesiwn. Am ddim i ofalwyr.

Digging Deeside Team
National Lottery Community Fund Logo
Cymryd Rhan

Ble Ydyn Ni?

Rhandiroedd Mill Lane

Mae gennyn ni ein llain gymunedol ein hun yn Rhandiroedd Mill Lane (CH5 4HF) ble rydyn ni’n tyfu llawer o lysiau a pherlysiau o had, gan annog bywyd gwyllt, pryfed a gwenyn.
 
Mae hwn yn llecyn gwyrdd hyfryd, ac rydyn ni’n annog mwy o bobl leol i ymuno â’n prosiect garddio cymunedol ac i ddefnyddio’r ardal yn ystod y dydd.

 
 

Hwb Cyfle

Drwy fisoedd y gaeaf, rhwng mis Tachwedd a Chwefror, mae’r grŵp yn gweithio gyda’r elusen genedlaethol Home Farm Trust (HFT) ac yn helpu i gynnal a chadw eu llefydd awyr agored o amgylch eu hadeilad yn Sir y Fflint, Hwb Cyfle.
 
Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i ni gyflwyno mwy o sesiynau crefftau a gweithdai y tu allan i’r prif dymor tyfu.

Rhandiroedd Mill Lane

Hyb Cyfle

Dysgwch Fwy

Weithiau gallwch deimlo ychydig yn anesmwyth wrth ymuno â grŵp newydd, felly mae croeso i chi ein ffonio ni i sgwrsio am beth rydyn ni’n wneud yn Garddio’r Glannau gyda hwylusydd y prosiect, Sarah. Bydd hi’n fwy na bodlon rhoi mwy o wybodaeth i chi am y prosiect a beth mae’r grŵp wedi’i wneud gyda’i gilydd dros y blynyddoedd.

Rhowch ganiad i Sarah ar 07759 753 473 am sgwrs neu cysylltwch. Or complete your details below and we will call you.

Wellbeing at allotment planting

Dysgwch Fwy

Weithiau gallwch deimlo ychydig yn anesmwyth wrth ymuno â grŵp newydd, felly mae croeso i chi ein ffonio ni i sgwrsio am beth rydyn ni’n wneud yn Garddio’r Glannau gyda hwylusydd y prosiect, Sarah. Bydd hi’n fwy na bodlon rhoi mwy o wybodaeth i chi am y prosiect a beth mae’r grŵp wedi’i wneud gyda’i gilydd dros y blynyddoedd.
Rhowch ganiad i Sarah ar 07759 753 473 am sgwrs neu cysylltwch.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni’n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol. Chwiliwch amdanoch eich hunain mewn llun, neu gwnewch sylw neu rannu’n postiadau gyda’ch ffrindiau i helpu i ledaenu’r gair am Gwyrddio’r Glannau. Prosiect garddio cymunedol i bawb. Ewch i’n Tudalen Facebook yma i weld llawer o luniau a fideos am y prosiect.

 

 

 

Digging Deeside Team

Digwyddiadau i Ddod

Cymryd Rhan

Mae RainbowBiz CIC, sy’n Fenter Gymdeithasol yn Sir y Fflint, bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ac unigolion yn y gymuned sydd ag amrywiaeth o sgiliau er mwyn sicrhau bod tîm cynaliadwy o bobl o’r un anian sydd eisiau rhannu syniadau, rhedeg gwahanol brosiectau a chodi arian er lles y gymuned leol.

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw ran o’n gwaith.