Cerdded Er Lles

Pwy Ydyn Ni?

Mae ein grŵp Cerdded Er Lles yn grŵp cerdded hamddenol sy’n cyfarfod bob dydd Mawrth, rhwng 10am a 12pm. Mae croeso i bawb ymuno â ni.

 

Mae’r grŵp cerdded hwn yn cyfarfod o amgylch Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Rydyn ni’n cefnogi rhai o aelodau mwyaf bregus y gymuned sydd eisiau gwneud ffrindiau newydd ac sy’n mwynhau bod allan yn yr awyr iach gyda phobl eraill o’r un anian. Rydyn ni’n darparu teithiau tywys hygyrch o amgylch ardaloedd bendigedig ac yn gorffen gyda chinio ysgafn a lluniaeth, sy’n cael eu darparu. Codir tâl o £5.00 y sesiwn i gyfranogwyr. Am ddim i ofalwyr.

Members Taking Part with Digging Deeside
Cymryd Rhan

Ble Ydyn Ni?

Glannau Dyfrdwy

Mae’r grŵp yn cyfarfod mewn gwahanol leoliadau yn ardal Glannau Dyfrdwy, yn cynnwys Parc Wepre a’r llwybrau beic lleol o amgylch Afon Dyfrdwy. Mae’n rhaid i chi gadw lle ar y prosiect hwn ymlaen llaw, oherwydd gall y lleoliadau newid yn ôl rhwyddineb mynediad a’r tywydd.

Wepre Park

River Dee

Dysgwch Fwy

Weithiau gallwch deimlo ychydig yn anesmwyth wrth ymuno â grŵp newydd, felly mae croeso i chi ein ffonio ni i sgwrsio am beth rydyn ni’n wneud yn ar ein teithiau cerdded, gyda hwylusydd y prosiect, Sarah. Bydd hi’n fwy na bodlon rhoi mwy o wybodaeth i chi am y prosiect a beth mae’r grŵp wedi’i wneud gyda’i gilydd dros y blynyddoedd.

Rhowch ganiad i Sarah ar 07759 753 473 am sgwrs neu cysylltwch.

Wellbeing at allotment planting

Dysgwch Fwy

Weithiau gallwch deimlo ychydig yn anesmwyth wrth ymuno â grŵp newydd, felly mae croeso i chi ein ffonio ni i sgwrsio am beth rydyn ni’n wneud yn ar ein teithiau cerdded, gyda hwylusydd y prosiect, Sarah. Bydd hi’n fwy na bodlon rhoi mwy o wybodaeth i chi am y prosiect a beth mae’r grŵp wedi’i wneud gyda’i gilydd dros y blynyddoedd.

Rhowch ganiad i Sarah ar 07759 753 473 am sgwrs neu cysylltwch.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni’n rhoi diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol. Chwiliwch amdanoch eich hunain mewn llun, neu gwnewch sylw neu rannu’n postiadau gyda’ch ffrindiau i helpu i ledaenu’r gair am Cerdded Er Lles. Prosiect cerdded cymunedol i bawb.

 

Ewch i’n Tudalen Facebook yma i weld lluniau a digwyddiadau am y prosiect cymdeithasol hwn.

Members Taking Part with Digging Deeside

Digwyddiadau i Ddod

Cymryd Rhan

Mae RainbowBiz CIC, sy’n Fenter Gymdeithasol yn Sir y Fflint, bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ac unigolion yn y gymuned sydd ag amrywiaeth o sgiliau er mwyn sicrhau bod tîm cynaliadwy o bobl o’r un anian sydd eisiau rhannu syniadau, rhedeg gwahanol brosiectau a chodi arian er lles y gymuned leol.

Cysylltwch â ni os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw ran o’n gwaith.